Polityka firmy

Rezonujemy z otaczającym nas światem, bo wiemy, że mamy wpływ.

Kodeks
postępowania

Polityka środowiskowa

Polityka antykorupcyjna

Polityka
otwartych drzwi

Polityka społecznej odpowiedzialności

Czym się kierujemy?

Jesteśmy firmą rozwijającą się bardzo dynamicznie oraz otwartą na wprowadzanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Ciągle pracujemy nad ulepszaniem naszych produktów oraz poszerzamy swoją ofertę handlową. W swoich działaniach stawiamy na wiarygodność i przejrzystość naszych działań. Dlatego przyjęliśmy pewne standardy postępowania i standardy etyczne. Polityka firmy skupiona jest na kliencie i jego satysfakcji.

Kodeks postępowania

Poniższe zasady postępowania wyznaczają nam
minimalne standardy w dziedzinie etyki
zawodowej, które każdy partner powinien
przestrzegać w relacjach handlowych z firmą Flux
Medical Sp. z o.o.

Projektujemy i produkujemy specjalistyczne wyposażenie
niemagnetyczne do pracowni z rezonansem magnetycznym MRI.
Również te nietypowe, jednostkowe i często skrojone na potrzeby
klienta indywidualnego. Posiadamy certyfikat ISO 13485:2016
wydany przez TUV Nord określający i narzucający wymagania
dotyczące kompleksowego systemu zarządzania jakością w zakresie
projektowania i produkcji wyrobów medycznych.

-> tutaj będą strzałki niebieskie

-> Działamy zgodnie z prawem

-> Respektujemy i szanujemy prawa człowieka

-> Wszystkich traktujemy równo

-> Nie przyjmujemy, ani nie oferujemy łapówek

-> tutaj będą strzałki niebieskie

-> Nie ujawniamy tajemnic handlowych

-> Dbamy o środowisko

-> Postępujemy zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji

Polityka środowiskowa

Standardy przyjęte podczas produkcji naszych
wyrobów zapewniają brak ingerencji lub
minimalną ingerencję w zanieczyszczanie
środowiska.

Wszyscy pracownicy są świadomi obecnej problematyki zanieczyszczenia środowiska naturalnego ziemi i z zaangażowaniem podejmują działania niezbędne do zminimalizowania powstawania odpadów. Wyposażenie firmy jest zawsze rozpatrywane i dobierane pod kątem energooszczędności i technologii jak najbardziej przyjaznej środowisku. Firma sukcesywnie realizuje wewnętrzna politykę ekologiczną czego potwierdzeniem w ostatnich latach jest między innymi rezygnacja z ogrzewania kotłem węglowym na rzecz gazowych promienników czy montaż na budynkach firmowych wysokowydajnych paneli fotowoltaicznych. Nasz budynek biurowy ogrzewany jest ekologicznym systemem grzewczym, którego sercem jest pompa ciepła.

Polityka antykorupcyjna

Naszym celem jest budowanie firmy funkcjonującej w oparciu o najwyższe standardy etyczne. Dążymy do zapewnienia uczciwego i transparentnego modelu prowadzenia działalności wolnego od zachowań korupcyjnych i konfliktu interesów. Budujemy tę świadomość wśród naszych pracowników oraz partnerów biznesowych, kontrahentów i podwykonawców. Podejmujemy także aktywne działania wspierające budowę zaufania i wolną konkurencję, niezależnie od miejsc, w których prowadzimy naszą działalność.

Więcej informacji na temat polityki antykorupcyjnej znajduje się tutaj.

Polityka otwartych drzwi

W swojej codziennej działalności nie zapominamy
o naszym zespole, bez którego sukces nie zostałby osiągnięty, dlatego wychodzimy naprzeciw problemom pracowników i na bieżąco staramy się
je rozwiązywać.

Polityka otwartych drzwi, wiąże się z dostępnością zarządu i kierownictwa dla pracowników, którzy mogą przyjść z każdym problemem. Ważna jest dla nas atmosfera, a także przyjacielskie stosunki bo to wpływa bezpośrednio na jakość i efektywność naszej pracy.

Ważna jest dla nas atmosfera, a także przyjacielskie stosunki bo to wpływa bezpośrednio na
jakość i efektywność naszej pracy.

Polityka społecznej odpowiedzialności

Nasze zaangażowanie społeczne wynika z głębokiego przekonania o wartości jaką jest pomoc najbardziej potrzebującym.

Od wielu lat dofinansowujemy amatorski klub piłkarski by mógł funkcjonować i rozwijać się. Wpieramy także takie inicjatywy, jak zbiórki pieniędzy dla najbardziej potrzebujących, współorganizujemy festyny i inicjatywy sportowe, dofinansowujemy lokalną służbę zdrowia w środki do walki z pandemią COVID-19. Bardzo ważne jest dla nas również dbanie o najbliższych naszych pracowników, dlatego w każde święta zapewniamy paczki najmłodszym pociechom naszych pracowników, organizujemy spotkania wigilijne.

Kontakt

Administratorem danych osobowych jest FLUX MEDICAL Sp. z o.o. (Boguniewo 41, 64-610 Rogoźno Wlkp., Polska). Dane wpisane w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie.